А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» icon

А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»НазваниеА к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»
Дата конвертации25.03.2013
Размер55.59 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


А К Т

атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»


Комісія в складі________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, освіта за фахом членів комісії)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

провела атестаційну (ліцензійну) експертизу стану підготовки трактористів - машиністів категорії__________


в __________________________________________________________________________________

( назва навчального закладу)

і встановила:

^ 1.Навчально-матеріальна база теоретичної підготовки складається з:


- кабінетів__________________________________________________________________

( перелік, назва, технічні характеристики у відповідності з навчальним планом)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- лабораторій _______________________________________________________________

( перелік, назва, технічні характеристики )

___________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________

і відповідає (не відповідає, не в повній мірі відповідає) вимогам навчальних планів, програм,

кваліфікаційних характеристик відповідної категорії

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати конкретно, які теми програми і пункти кваліфікаційної характеристики розділу «Повинен знати» не забезпечуються наявною матеріальною базою. Яких наочних посібників та навчально-методичного забезпечення не вистачає).

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Навчально-матеріальна база практичної підготовки складається з :- майстерень ______________________________________________________________

( назва, технічні характеристики ,обладнання)

___________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

-пункту технічного обслуговування___________________________________________

(площа, характеристика обладнання)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-трактородрома_______________________________________________

( площа, необхідні елементи )

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

-боксів для зберігання техніки _______________________________________________

(кількість, площа)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- майданчика для зберігання с/г техніки ______________________________________

(характеристика)

___________________________________________________________________________________

- тракторів, меліоративних машин ___________________________________________

( марки, рік випуску, технічний стан, власна чи орендована)

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • с/г техніки ____________________________________________________________

(назва, марка, власна чи орендована)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

і відповідає (не відповідає, не в повній мірі відповідає) вимогам навчальних планів і програм,

кваліфікаційних характеристик.

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Вказати конкретно, які теми програми і пункти кваліфікаційної характеристики розділу «Повинен вміти» не забезпечуються наявною навчально-матеріальною базою. Яких засобів практичного навчання не вистачає)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Наявність договорів на оренду навчально-матеріальної бази)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

  1. Навчальна література та навчально-наочні посібники ____________________________

(кількість, якість)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

забезпечують (не забезпечують, не повністю забезпечують) якісне виконання навчальних програм.

Основна нормативна документація (положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації , кваліфікаційна характеристика, типові та робочі навчальні плани та програми, перелік пробних кваліфікаційних робіт, інструкційно-технологічна документація, нормативи на списання та зберігання техніки та ін. в ____________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

є в наявності (відсутня).

___________________________________________________________________________________

(Якщо документація відсутня, вказати, яка конкретно).

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Навчання здійснюється за типовими ( не типовими, розробленими на основі типових) навчальними планами і програмами, затвердженими _________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

(орган, що затвердив)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Технічні засоби навчання____________________________________________________

(марки, кількість)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

використовуються (не використовуються, не ефективно використовуються) в навчальному про-

цесі.

  1. Кількісний і якісний склад педагогічних працівників відповідає (не відповідає) вимогам атестації педагогічних працівників України


^ Якість знань учнів (слухачів), (результати виконання ККЗ, КР):


Всього учнів (слухачів) навчаються за даною професією _________ (осіб)


Виконували ККЗ (теор.) _______ осіб, що складає ______% від загал. к-ті учнів (слухачів)

Виконували ККЗ (практ.) ________ осіб, що складає ______(%) від загал. к-ті учнів (слухачів)

Успішність (ІІ, ІІІ, ІУ рівні, (%)_____________________ Якість знань (ІІІ, ІУ рівні, %) _____________________________


В порівнянні із самоаналізом ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Аналіз виконання ККЗ, КР ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Зауваження по виконанню ККЗ _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


9. . Рівень знань та умінь учнів___________________________________________________

(назва навчального закладу)

становить:

___________________________________________________________________________________

рік І % атестації в органах Держтехнагляду з першого разу за останні три роки

___________________І______________________________________________________________

1.______

2.______

3.______

___________________________________________________________________________________


Зауваження та пропозиції: __________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Висновки: На підставі експертизи наявної навчально - матеріальної бази та кадрового складу пропонуємо Житомирській регіональній експертній раді та Державній акредитаційній комісії України розглянути атестаційні матеріали та _______________________________________________________________________________

(видати ліцензію, свідоцтво про атестацію, відмовити, вказати причину )

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ на здійснення професійної підготовки учнів _____________________________________________

(назва навчального закладу)

___________________________________________________________________________________ з професії «Тракторист-машиніст с/г (л/г) виробництва», категорій «____________».


Члени комісії:

_______________________

_______________________

______________________________

______________________________


«___» «_______________» 200__ р.


Підпис експертів завірив______________________

(посада, прізвище, ініціали)
Похожие:

А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» iconКалендарний план-графік формування навчальних груп Рівненського центру професійно – технічної освіти дсз на червень-грудень 2011 рік Червень
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А») (с. Олександрія)
А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи
Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 №1380 "Про ліцензування освітніх послуг"...
А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи
Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 №1380 "Про ліцензування освітніх послуг"...
А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» iconПерелік №2 документів, що подаються навчальними закладами до Житомирської регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (при ліцензування загальної середньої освіти)
Договір (з управлінням освіти і науки) на здійснення ліцензійної ( атестаційної) експертизи ( 1 примір.)
А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» iconПерелік №2 документів, що подаються навчальними закладами до Житомирської регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (при ліцензування загальної середньої освіти)
Договір (з управлінням освіти і науки) на здійснення ліцензійної ( атестаційної) експертизи ( 1 примір.)
А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» iconПоложення про відшкодування витрат на проведення ліцензійної (атестаційної) експертизи освітніх послуг
Положення про Житомирську регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, затвердженого обласною...
А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» iconВивчення стану організації методичної роботи та її результативності в ході проведення атестаційної експертизи навчального закладу
Організація методичної роботи та її результативність під час атестації навчального закладу вивчається за такими методами діагностики,...
А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Номер: 847 Дата прийняття: 2003. 12. 24
Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення...
А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» iconЩодо укладення договору емфітевзису та можливості на підставі його здійснювати будівництво на землях сільськогосподарського призначення
Враховуючи пункт "б" частини третьої статті 22 Земельного кодексу України, землі сільськогосподарського призначення можуть передаватись...
А к т атестаційної (ліцензійної) експертизи стану підготовки учнів (слухачів) з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» iconСтосовно повноважень щодо затвердження розрахунку втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Державним комітетом України із земельних ресурсів розглянуто Ваше звернення від 25. 02. 2008 n 01-01-01/0446 стосовно повноважень...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов