Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів \"Зареєстровано\" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374 icon

Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів "Зареєстровано" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374НазваниеРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів "Зареєстровано" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374
Дата конвертации15.12.2012
Размер161.21 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Рахівської районної державної адміністрації

вiд 04.07.11 № 425

м. Рахів


"Зареєстровано"

в Рахівському районному

управлінні юстиції

21 липня 2011 року за № 10/374


Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади
Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. № 339 „Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади” (із змінами), з метою підвищення рівня дієвості роботи виконавчих органів місцевого самоврядування:


  1. Затвердити Положення про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (додається).

  2. Створити комісію з проведення перевірок здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у складі згідно з додатком 1.

  3. Затвердити графік проведення перевірок виконавчих комітетів сільських, селищних та міської рад району в 2011 році (додаток 2).

4. Розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації у Рахівському районному управлінню юстиції з моменту оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Кабаль О.В.


^

В.о.голови державної адміністрації


В.СабовДодаток 1

до розпорядження

від 04.07.11 № 425


СКЛАД

комісії по проведенню перевірок здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади^ Голова комісіїКАБАЛЬ

Олена Василівна

керівник апарату райдержадміністрації


^ Заступник голови комісіїОЛАШИН

Павло Юрійович

начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації


^ Секретар комісіїПРИЙМАЧЕНКО

Наталія Іванівна

головний спеціаліст по роботі з кадрами відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації


^ Члени комісіїБЕНДИК

Лариса Василівна

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністраціїБОКЛАЖУК

Олеся Михайлівна

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністраціїБРЕХЛІЧУК

Павло Павлович

начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністраціїДЗЯДІВ

Юрій Йосипович

начальник міськрайонного управління Держкомзему у м.Рахів і Рахівському районі (за згодою)КАТЕРИНЮК

Володимир Васильович

в.о. начальника відділу освіти райдержадміністраціїЛАСТОВИЧАК

Олена Миколаївна

начальник фінансового управління райдержадміністраціїМИКУЛЯК

Марія Олексіївна

начальник загального відділу апарату райдержадміністраціїПІГУЛЯК

Микола Миколайович

начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, головний архітектор району
СПАСЮК

Марія Юріївна

начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністраціїУРБАН

Світлана Василівна

завідувач сектору торгівлі та зовнішньо-економічної діяльності управління економіки райдержадміністраціїШЕПЕТА

Володимир Леонідович

начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації^ Керівник апарату державної адміністрації О.Кабаль


Додаток 2

до розпорядження

від 04.07.11 № 425


Г Р А Ф І К

проведення перевірок виконавчих комітетів сільських, селищних

та міської рад району в 2011 роцілипень

Чорнотисянська, Білинська, Видричанська, Лугівська сільські, Рахівська міська радисерпень

Діловецька, Богданська, Костилівська, Квасівська сільські радивересень

Кобилецько-Полянська селищна, Лужанська, Верхньоводянська сільські радижовтень

Косівсько-Полянська, Росішківська, Лазещинська сільські радилистопад

Великобичківська селищна, Водицька, Середньоводянська сільські радигрудень

Ясінянська селищна, Білоцерківська, Розтоківська сільські ради^ Керівник апарату державної адміністрації О.Кабаль


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

від 04.07.11 № 425


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію Рахівською районною державної адміністрацією

контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування

делегованих повноважень органів виконавчої влади


І. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблене відповідно до частини 4 статті 143 Конституції України, частини 2 статті 76 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 339 (із змінами).

1.2. Райдержадміністрація контролює здійснення органами місцевого самоврядування міста, селищ, сіл делегованих повноважень органів виконавчої влади.

1.3. Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування
району делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - контроль) забезпечується апаратом, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

1.4. Про свою роботу з контролю за здійсненням виконавчими
органами міської, селищних та сільських рад делегованих повноважень органів
виконавчої влади райдержадміністрації у встановленому порядку подає
інформацію облдержадміністрації.

1.5. Здійснення контролю враховуються при плануванні роботи апарату райдержадміністрації.

1.6. Контроль здійснюється шляхами:

  • аналізу актів органів місцевого самоврядування міста, сіл, селищ району, виданих з питань делегованих повноважень;

  • надання органами місцевого самоврядування міста, сіл, селищ району райдержадміністрації інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади;
  • проведення перевірок діяльності виконавчих комітетів міської, селищних, сільських рад з питань делегованих повноважень;

  • надання облдержадміністрації райдержадміністрацією інформації про її роботу з контролю за здійсненням виконавчими органами міської, селищних, сільських рад, розташованих на території району делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбаченою у п 1.4 цього Положення.


ІІ. Види контролю та порядок їх здійснення


2.1.1. Аналіз актів органів місцевого самоврядування міста, селищ, сіл району (далі аналіз), виданих з питань делегованих повноважень, здійснюється щоквартально організаційним та юридичним відділами апарату райдержадміністрації.

2.1.2. Аналізу піддягають всі акти, прийняті за відповідний період органами місцевого самоврядування міста, селищ, сіл району з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.1.3. Копії актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, у десятиденний термін з дня їх прийняття надсилаються в відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, який забезпечує контроль за їх надходженням, подання юридичному відділу апарату райдержадміністрації у дводенний термін з дня їх надходження та зберігання у межах визначених термінів.

2.1.4. При проведенні аналізу :

а) відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації визначає загальну кількість всіх актів органів місцевого самоврядування в цілому (з розбивкою за кожним селищем, селом) а також відповідно кількість актів з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади з обов'язковим окремим визначенням галузевих повноважень. При цьому робляться порівняння (з належними висновками) з відповідним періодом минулого року, а також між відповідними селищами, селами. Ця робота проводиться з порівнянням та використанням даних, наведених у інформаціях органів місцевого самоврядування про виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Залежно від змісту матеріалу, який аналізується, можуть робитися інші порівняння та висновки, а також використовуватися інші матеріали, що є в райдержадміністрації;

б) юридичний відділ апарату райдержадміністрації перевіряє відповідність чинному законодавству актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади. При цьому висновки викладаються з обов'язковим посиланням на конкретні норми законодавства. Висновки юридичного відділу апарату райдержадміністрації передаються в відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та включаються останнім в загальну довідку.

2.1.5 Результати аналізу з відповідними пропозиціями викладаються письмово в довідці, яку спільно підписують керівники відділів організаційно-кадрової роботи та юридичного апарату райдержадміністрації. Підписана довідка до 10 числа місяця наступного, що настає за звітним періодом, який перевірявся подається організаційним відділом керівнику апарату для прийняття рішення по суті.


2.2 Надання органами місцевого самоврядування

міста, селищ, сіл району інформації про виконання

делегованих повноважень органів виконавчої влади


2.2.1 Органи місцевого самоврядування міста, селищ та сіл району один раз на півріччя до 10 числа місяця наступного що настає за звітним періодом надсилають райдержадміністрації інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - інформація) за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

Інформація направляється письмово і підписується міським, селищним, сільським головою.

На вимогу райдержадміністрації органи місцевого самоврядування повинні подавати інформацію про виконання окремих делегованих повноважень.

2.2.2 Збір зазначеної інформації, її зберігання, узагальнення, перевірку, а також подання відповідного аналізу керівнику апарату у встановленому ним порядку забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

2.2.3 Порядок використання інформації та ознайомлення з нею визначає керівник апарату райдержадміністрації.


^ 2.3. Проведення перевірок діяльності виконавчих органів

міської, селищних та сільських рад


2.3.1 Перевірки діяльності міської, селищних та сільських рад з питань делегованих повноважень (далі - перевірки) здійснюються згідно з річним планом з одночасним зазначенням періоду, який підлягає перевірці або позапланово - на підставі рішення голови райдерадміністрації.

2.3.2 Перевірці підлягає діяльність з виконання делегованих повноважень визначених у ст.ст. 27-36, 38 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”.

2.3.3 Перевірку здійснюють структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, відповідно до повноважень та у порядку, визначеному законодавством і цим Положенням.

2.3.4 Перевірки здійснюються комісією, персональний склад якої затверджує керівник апарату. При проведенні комплексних перевірок до складу комісії можуть входити представники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних установ та організацій.

2.3.5 План перевірки, підготовлений з урахуванням попереднього аналізу актів органів місцевого самоврядування міста, селищ та сіл району, інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади районних установ і організацій та термін її проведення затверджується керівником апарату райдержадміністрації,

Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 5 робочих днів. Продовження цього терміну допускається з дозволу голови райдержадміністрації.

Із затвердженим планом перевірки та терміном її проведення повинні бути ознайомлені орган місцевого самоврядування, діяльність якого перевіряється, та члени комісії не пізніше ніж за 7 робочих днів до початку перевірки.

2.3.6 За результатами перевірки оформляється акт, складений на підставі окремих письмових довідок членів комісії та інформації територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, який підписують голова та члени комісії. У разі незгоди когось із членів комісії з актом чи його частиною, він повинен письмово викласти свої зауваження та додати їх до акту. Акт з відповідними документами передається голові райдержадміністрації, а його копія - органу місцевого самоврядування, в якому
проводилась перевірка.

2.3.7 Організація роботи комісії, складання акту перевірки, ознайомлення з ним міського, селищного та сільського голови здійснюється головою комісії.

2.3.8 Протягом 3-х робочих днів після закінчення перевірки голова комісії доповідає про її результати керівнику апарату та подає йому письмові пропозиції щодо заходів, пов'язаних з усуненням виявлених порушень і зловживань або поширенням позитивного досвіду, тощо.

2.3.9 У разі, коли міський, селищний, сільський голова не забезпечує здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, перешкоджає здійсненню контролю за їх виконанням, за дорученням голови райдержадміністрації також проводяться позапланові перевірки діяльності міської, селищних, сільських виконкомів з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади в порядку, визначеним цим Положенням.

2.3.10 Перевірка діяльності виконавчих органів міської, селищних, сільських рад з питань делегованих повноважень здійснюється у порядку визначеному у пунктах 2.3.1 – 2.3.8 цього Положення.

2.3.11 Результати перевірки розглядаються виконавчим органом ради, а у разі потреби виносяться на розгляд сесії відповідної ради та доводяться до відома населення шляхом опублікування в місцевих засобах масової інформації.

2.3.12 Про прийняте рішення та вжиті заходи за результатами перевірки міський, селищний, сільський голови зобов'язані у тижневий термін після підписання акту повідомити райдержадміністрацію.

2.3.13 Голова райдержадміністрації зобов’язаний у тижневий термін розглянути результати перевірки і вжити заходів для усунення порушень чи зловживань. У разі потреби матеріали передаються відповідним правоохоронним органам та вищестоящим органам виконавчої влади.

2.3.14 За визначенням керівника апарату акт перевірки з матеріалами, щодо його реалізації може направлятися міській, селищним, сільським радам для використання у практичній роботі.


2.4 Подання обласній державній адміністрації райдержадміністрацією інформації про її роботу з контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування, розташованих на території району, делегованих повноважень органів виконавчої владі


2.4.1 Інформацію, передбачену пунктом 1.4 цього Положення райдержадміністрація подає облдержадміністрації один раз на півріччя до 15 числа місяця наступного що настає за звітним періодом в електронному та письмовому вигляді за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

2.4.2 Збір зазначеної інформації, її зберігання, узагальнення, перевірку а також подання відповідного аналізу керівнику апарату у встановленому ним порядку забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

2.4.3 Порядок використання інформації та ознайомлення з нею визначає керівник апарату райдержадміністрації


ІІІ. Реалізація результатів контролю


3.1 Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації один раз на півріччя до 10 числа місяця наступного, що настає за звітним періодом подає керівнику апарату узагальнену інформацію про проведення контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади, а узагальнений аналіз перевірок, проведених райдержадміністрацією за рік, доповідається голові райдержадміністрації до 20 січня наступного за звітним роком.

3.2 Узагальнений аналіз результатів перевірок, проведених райдержадміністрацією за рік, доводиться до всіх рад відділом організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації до 1 лютого наступного за звітним роком.

3.3 Рішення щодо підсумків роботи райдержадміністрації з контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади, у тому числі з урахуванням пропозицій заступників голови райдержадміністрації, приймає голова райдержадміністрації.


^ Керівник апарату державної адміністрації О.Кабаль


Додаток 1

до Положення


ІНФОРМАЦІЯ

про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади

за___________ півріччя 2011 року


1. Всього розглянуто питань

зокрема за такими галузями (із посиланням на відповідний пункт відповідної статті Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”)

- ______________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________


2. Всього прийнято (видано) актів, пов'язаних із виконанням делегованих повноважень – ______________

зокрема за такими галузями (із посиланням на статті Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”)

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________


З.Чи були випадки скасування (визнання такими, що втратили чинність) актів пов'язаних із виконанням делегованих повноважень _______________ (кількість).


(Якщо такі випадки були, зазначити їх та вказати, що спричинило таке рішення).


4. Додаткова інформація (у разі потреби).


Сільський (селищний) голова ___________ _________________________

(підпис) (прізвище, ім'я,по батькові)


Додаток 2

до Положення


ІНФОРМАЦІЯ

про організацію Рахівською райдержадміністрацією контролю за здійсненням виконавчими органами селищних, сільських рад, розташованих на території району, делегованих повноважень органів виконавчої влади за _____ півріччя 2011 року


1. Всього сільських, селищних рад – _____________

зокрема рад, які мають виконкоми – _____________


2. Всього здійснено перевірок – ________________

зокрема рад

селищних – _________________

сільських – _________________


3. Всього розглянуто питань___________________

Зокрема за такими галузями (з посиланням на відповідний пункт відповідної статті Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”)

-

-

-

4.Всього прийнято (видано) актів, пов'язаних із виконанням делегованих повноважень _______________

зокрема за такими галузями (із посиланням на відповідний пункт відповідної статті Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”)

-

-

-

5. Чи були випадки скасування (визнання такими що втратили чинність) актів, пов'язаних із виконанням делегованих повноважень _______________ (кількість) (якщо такі випадки були, зазначити їх та вказати, що спричинило таке рішення).
Похожие:

Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів \"Зареєстровано\" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374 iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 10. 06. 11 №371 м. Рахів "Зареєстровано" в Рахівському районному управлінні юстиції 24 червня 2011 року за №9/373
України, усунення множинності, скасування застарілих і таких, що не відповідають новим умовам економічного і соціального розвитку...
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів \"Зареєстровано\" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374 iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 08. 06. 11 №369 м. Рахів "Зареєстровано" в Рахівському районному управлінні юстиції
Про тимчасове призупинення надання дозволів на оформлення відводів земельних ділянок на полонині Драгобрат
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів \"Зареєстровано\" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374 iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 03. 09. 2012 Рахів №345 зареєстровано в Рахівському районному управлінні юстиції
Про підготовку і проведення приписки громадян України 1996 року народження до призовних дільниць у січні-березні 2013 року”, з метою...
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів \"Зареєстровано\" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374 iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 02. 10. 2012 Рахів №387
Про Програму правової освіти населення в Рахівському районі”, яке зареєстроване в районному управлінні юстиції
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів \"Зареєстровано\" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374 iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 03. 09. 2012 Рахів №344 зареєстровано в Рахівському районному управлінні юстиції
України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного...
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів \"Зареєстровано\" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374 iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 02. 12. 11 №648
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 22. 12. 10 №717, яке зареєстровано у районному управлінні юстиції...
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів \"Зареєстровано\" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374 iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 17. 01. 11 №15
Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 11. 08. 10 №503, яке зареєстроване у районному...
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів \"Зареєстровано\" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374 iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 21. 03. 12 №128
Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 01. 04. 11 №188, яке зареєстроване у районному...
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів \"Зареєстровано\" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374 iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації від 10. 06. 11 №374 м. Рахів Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в Рахівському районі за період 2008-2010 років
Рахівському районі в періоді 2008-2010 років та І кварталу 2011 року, а також подальшого їх недопущення, посилення контролю за ефективним...
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів \"Зареєстровано\" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374 iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 27. 10. 11 №582 м. Рахів
Про план заходів щодо підготовки та проведення Року спорту та здорового способу життя у 2012 році у Рахівському районі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов