Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об\

Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження перелік неїстівних продуктів тваринного походженняНазваниеІнформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження перелік неїстівних продуктів тваринного походження
Дата конвертации16.12.2012
Размер71.69 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності на потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; центрів розведення племінних тварин, підприємств/об’єднаннях з племінної справи, селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрів, іподромів, станцій оцінки племінних тварин; на потужностях (об’єктах) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Документи, які подаються державному адміністратору:


 1. Заява (неїстівні продукти)

 2. Заява (ветеринарні препарати)

 3. Заява (кормові добавки, премікси і корми)

 4. Інформація про наявність кваліфікованого персоналу

 5. Інформація про наявність технологічного обладнання

 6. Для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження - перелік неїстівних продуктів тваринного походження

 7. Для потужностей (об’єктів) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів - перелік ветеринарних препаратів

 8. Для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів – перелік кормових добавок, преміксів і кормів
^

Додаткова інформація:


Строк дії документа дозвільного характеру:

один рік

Платність видачі документа дозвільного характеру : Безоплатно

^ Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: не більше ніж десять робочих днів.

Необхідність у проведенні обстеження (інспектування) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру: Пунктом 7. Порядку видачі експлуатаційного дозволу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 978 визначено, що інспектування проводиться державними органами ветеринарної медицини (Головні управління ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини в районах, містах). Строк проведення інспектування не повинен перевищувати 30 календарних днів від дня надходження заяви та необхідних документів.

^ Платність (безоплатність) проведення обстеження (інспектування): безоплатно

Закони України:

 1. Закон України „Про ветеринарну медицину” від 16.11.06 №361-V, ст. 50-53
^

Акти Кабінету Міністрів України:


 1. Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 978 пункт 6, пункт 7, пункт 10, пункт 11, пункт 20

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб\'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру».
^

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:


 1. Подання суб’єктом господарювання не повного пакету документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно з встановленим вичерпним переліком

 2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей

 3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру^

Начальнику управління ветеринарної


медицини в Рахівському районі


ЗАЯВА


Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати _____________________

___експлуатаційний дозвіл з переробки неїстівних продуктів тваринного походження__

(назва документа дозвільного характеру)

____________________________________________________________________________

(об’єкт, на який видається документ)

____________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)

____________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

____________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи /

ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

____________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

або ідентифікаційний номер фізичної особи –

платника податків та інших обов'язкових платежів)

____________________________________________________________________________

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/

фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)


____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи-підприємця)


___________________ _____________________

(телефон) (телефакс)


„____”____________ 20__р. ______________________

М.П. (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи-підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви: __________________________________________

___1.Інформація про наявність кваліфікованого персоналу.______________________________________________________________

___2.Інформація про наявність технологічного обладнання.____________________________________________________________________3.Перелік неїстівних продуктів тваринного походження._________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________


^ Заповнюється державним адміністратором:„____”_____________ 20__р. реєстраційний номер ___________

(дата надходження заяви) ____________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище державного адміністратора)^

Начальнику управління ветеринарної


медицини в Рахівському районі

ЗАЯВА


Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати _______________________________________________________

_______експлуатаційний дозвіл з виробництва та обігу ветеринарних препаратів______

(назва документа дозвільного характеру)

____________________________________________________________________________

(об’єкт, на який видається документ)

____________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)

____________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

____________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи /

ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

____________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

або ідентифікаційний номер фізичної особи –

платника податків та інших обов'язкових платежів)

____________________________________________________________________________

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/

фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)


____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи-підприємця)


___________________ _____________________

(телефон) (телефакс)


„____”____________ 20__р. ______________________

М.П. (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи-підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви: __________________________________________

___1.Інформація про наявність кваліфікованого персоналу.______________________________________________________________

___2.Інформація про наявність технологічного обладнання.____________________________________________________________________3^ .Перелік ветеринарних препаратів.______________________________ ____________________________________________________________________________


Заповнюється державним адміністратором:„____”_____________ 20__р. реєстраційний номер ___________

(дата надходження заяви) ___________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище державного адміністратора/)^

Начальнику управління ветеринарної


медицини в Рахівському районі


ЗАЯВА


Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати _______________________________________________________

__________експлуатаційний дозвіл з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)

____________________________________________________________________________

(об’єкт, на який видається документ)

____________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)

____________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

____________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи /

ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

____________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

або ідентифікаційний номер фізичної особи –

платника податків та інших обов'язкових платежів)

____________________________________________________________________________

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/

фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)


____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи-підприємця)


___________________ _____________________

(телефон) (телефакс)


„____”____________ 20__р. ______________________

М.П. (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи-підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви: __________________________________________

___1.Інформація про наявність кваліфікованого персоналу.__________________________________________________________________

___2.Інформація про наявність технологічного обладнання.____________________________________________________________________3.Перелік кормових добавок, преміксів і кормів______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________


Заповнюється державним адміністратором:„____”_____________ 20___р. реєстраційний номер ___________

(дата надходження заяви) ___________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище державного адміністратора)Похожие:

Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об\Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» прошу видати
Експлуатаційний дозвіл на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження
Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об\Регламент (інформаційна картка) щодо отримання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об\Постанова від 200 p. N київ
Абзац перший постанови викласти в наступній редакції: «Відповідно до розділу VIII регулювання виробництва та обігу неїстівних продуктів...
Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об\Рішення Комісії від 6 листопада 2006 року щодо скасування певних актів, які стосуються гігієни харчових продуктів і санітарних умов виробництва та реалізації на ринку певних продуктів тваринного походження
Беручи до уваги Регламент (ЄС) №853/2004 Європейського Парламенту та Європейської Ради від 29 квітня 2004 року, який визначає конкретні...
Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об\Постанова від 2009 р. №
України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних...
Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об\Примітка: у цьому розділі термін "гранули" означає продукти, агломеровані або безпосередньо пресуванням або з доданням в'язких речовин у кількості, що не перевищує 3 мас.
Розділ III "Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або...
Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об\Погоджено голова Шумської райдержадміністрації
«Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів»
Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об\Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці»
Експлуатаційний дозвіл для потужностей (ОБ’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів
Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об\Перелік обробки або переробки, проведення якої на матеріалах, що не походять з даної країни, необхідне для того, щоб виготовлений товар міг отримати статус походження
Обробка або переробка, що проводиться на матеріалах, які не походять з даної країни, що надає статус походження
Інформація про наявність кваліфікованого персоналу Інформація про наявність технологічного обладнання Для потужностей (об\Кабінет Міністрів України постановляє : Відповідно до положень закон
Переліку видів продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження, яка підлягає ветеринарно-санітарному контролю і зразки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов