Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об\

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизіНазваниеВисновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі
Дата конвертации16.12.2012
Размер73.83 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі

Документи, які подаються державному адміністратору:


 1. Заява (постанова КМУ №1176 від 07.12.2005);

 2. Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи (Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, затв. наказом Держкомземом України від 03.12.2004 № 391;

 3. Копія кошторису до договору на виконання проектно-вишукувальних робіт, посвідчена підписом і печаткою замовника експертизи (ст. 39 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.2004 № 1808-IV";

 4. Відповідна документація із землеустрою, документації з оцінки земель.
^

Додаткова iнформацiя:


Строк дії документа дозвільного характеру:

Позитивний висновок державної експертизи дійсний протягом строку дії об'єкта державної експертизи, але не більше трьох років від дня його видачі, згідно ст. 36 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.2004 № 1808

^ Платність видичі документа дозвільного характеру : Платно

Розмір плати: Платний. У розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно — вишукувальних робіт, але не може бути менше 20 гривень.

^ Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру: не більше 20 робочих днів з дати реєстрації об'єкта експертизи.

Обов'язкова експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо документації із землеустрою:

 • регіональних (республіканських Автономної Республіки Крим) програм використання та охорони земель; схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень (крім Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення), селищ і сіл, а також територій відповідних рад;- проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж селищ, сіл, селищних та сільських рад;

 • проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім об'єктів загальнодержавного значення);

 • проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення);

 • проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із особливо цінних земель у разі їх безоплатної передачі у власність для сільськогосподарських потреб у межах норм, встановлених статтею 121 Земельного кодексу України, земель водного фонду для ведення рибогосподарської діяльності на території площею до 30 га;

 • проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (крім особливо цінних земель);

 • проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення);

 • проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань.

Обов'язкова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо документації з оцінки земель:

 • технічної документації з бонітування ґрунтів;

 • технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя, міст обласного значення)

 Закони України:

 1. Земельний кодекс України від 07.05.2011 р. № 2768-14;

 2. Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.2004 № 1808-IV

 3. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 р. № 2806-ІV
^

Акти Кабінету Міністрів України:


 1. Постанова Кабунету Міністрів України "Про затвердження Порядку реєстрації об\'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку" від 12.07.2006р. № 974

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 р.№1619 "Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів"

 3. Наказ Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки від 15.06.2001 р. № 97/298/124 "Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг"; Постанова КМУ №974 від 12.07.2006р. Про затвердження порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку
^

Акти центральних органів виконавчої влади:


 1. Наказ Держкомзему України від 03.12.2004 року№391 "Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації".  
^

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування:


 1. Наказ Головного управління Держкомзему у Харківській області від 19.11.2010р. № 146 "Про організацію роботи з видачі документів дозвільного характеру"
^

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:


 1. Ст. 39 Закону України « Про державну експертизу землевпорядної документації» від 17.06.2004р. № 1808-ІV
^

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:


 1. подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

 2. виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання,недостовірних відомостей

 3. негативний висновок за результатами проведення експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеруНачальнику міськрайонного управління Держкомзему у місті Рахів і Рахівському районі


ЗАЯВА


Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" прошу видати висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі

(назва документа дозвільного характеру)

__________________________________________________________________
(об'єкт, на який видається документ)

________________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса) об'єкта,
на який видається документ)
_________________________________________________________________
(вид діяльності згідно з КВЕД)

__________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/
ім'я, по батькові та прізвище
__________________________________________________________________

фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця,


платника податків та інших обов'язкових платежів)

__________________________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/
фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання
фізичної особи - підприємця)
________________ ________________
(телефон) (телефакс)

"___" ____________ 200_ р. __________________________________
(підпис керівника юридичної
особи/фізичної особи - підприємця,
уповноваженої особи)


^ Документи, що додаються по заяви:

„____”_____________ 20___р. реєстраційний номер ___________

(дата надходження заяви) _________________ ____________________

(підпис) (ініціали та прізвище державного адміністратора)^ Документи, що додаються до заяви:

1.Заява(для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи (п.2.7 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004р. №391).

2.Копія кошторису до договору на виконання проектно-вишукувальних робіт, посвідчена підписом і печаткою замовника експертизи (ст. 39 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» від 17.06.2004р. №1808-IV).

4.Відповідна документація із землеустрою, документації з оцінки земель (п.4.2.1 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.121.2004 №391).

Обов’язкова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо документації із землеустрою:

 • регіональних (республіканських Автономної Республіки Крим) програм використання та охорони земель;

 • схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень (крім Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення) селищ і сіл, а також територій відповідних рад;

 • проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж селищ, сіл селищних та сільських рад;

 • проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім об’єктів загальнодержавного значення);

 • проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення);

 • проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із особливо цінних земель у разі їх безоплатної передачі у власність для сільськогосподарських потреб у межах норм, встановлених ст..121 Земельною кодексу України, земель водного фонду для ведення рибогосподарської діяльності на території площею до 30 га.;

 • проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (крім особливо цінних земель);

 • проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення);

 • проектів землеустрою щодо створення нових впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань.

Обов’язкова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо документації з оцінки земель:

- технічної документації з бонітування грунтів;

- технічної документації з нормативної грошової оцінки земель ( крім міст Києва, Севастополя, міст обласного значення)Похожие:

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об\Про заходи щодо підвищення якості проведення державної експертизи
Управлінню державної експертизи землевпорядної документації та ліцензування робіт (Моцун О. І.) забезпечити здійснення державної...
Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об\Про організацію проведення державної експертизи землевпорядної документації
Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03. 12. 2004 n...
Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об\Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у держкомземі
Порядок організації проведення державної експертизи землевпорядної та землеоціночної документації у Держкомземі (далі Порядок) встановлює...
Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об\Рішення 03. 04. 20 12 р. №254 13 сесія 6 скликання с. Селище Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок розглянувши заяву гр. Космини О. О. та проект землеустрою...
Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об\Про унесення змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об\Довідка щодо проекту Закону України «Про облік та технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації» (реєстр. №2788)
Проект Закону України «Про облік та технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації»...
Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об\Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р.
Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної...
Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об\Постанова від 2008 р. № м. Київ Про внесення змін до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій
Внести до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні...
Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об\Рішення 21. 09. 2012 15 сесія 6 скликання смт. Сутиски Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Православної Церкви на території смт. Сутиски, вул. Набережна, №46 враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної...
Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об\Рішення 12. 06. 2012 р.№281 14 сесія 6 скликання с. Селище Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду в оренду на
Закону України "Про оренду землі",постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 "Про затвердження Порядку розроблення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов