Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ icon

Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступНазваниеПоложення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ
Дата конвертации29.12.2012
Размер181.22 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВОК І ВИВОДОК

СОБАК МИСЛИВСЬКИХ ПОРІД
Вступ

Виставки та виводки (надалі – «виставки») мисливських собак – племінний кінологічний захід, основною метою якого є:

 • визначення якості й оцінки поголів'я мисливських собак;

 • показ, виявлення і відбір кращих племінних плідників;

 • показ досягнень і пропаганда мисливського собаківництва;

 • обмін досвідом роботи в мисливському собаківництві серед державних, кооперативних і громадських мисливських організацій, розплідників, клубів, інших кінологічних об'єднань, мисливських господарств і собаководів-аматорів;

 • заохочення власників найкращих племінних собак і найкращих організацій, що займаються розведенням собак мисливських порід.

Виставки поділяються на районні, міжрайонні, міські, обласні, міжобласні (зональні), гарнізонні, регіональні, всеукраїнські та міжнародні. Всеукраїнська, Кримська республіканська, міжобласна, Київська та Севастопольська міські виставки можуть проходити з відкритим чемпіонатом.

Виставки мисливських собак повинні проводитися з дотриманням вимог даного Положення державними, кооперативними, всеукраїнськими громадськими мисливськими організаціями, клубами, розплідниками, іншими всеукраїнськими кінологічними об'єднаннями, які займаються розведенням собак мисливських порід, та національними клубами порід. Виставки можуть проводитися організаціями, що займаються мисливським собаківництвом, спільно з будь-яким відділенням Кінологічної спілки України (КСУ) чи іншими кінологічними організаціями, що визнаються Міжнародною кінологічною федерацією (FCI). При проведенні таких заходів можуть створюватися спільні положення, що містять окремі вимоги FCI (відповідно до домовленості з відділенням КСУ).

Підставою для проведення виставки є наказ, котрий видається організацією-організатором. При необхідності до цього Положення може затверджуватися окреме додаткове положення про проведення виставки.

До участі у виставках допускаються мисливські собаки, власниками яких є державні, кооперативні, громадські мисливські організації, клуби, розплідники, інші кінологічні об'єднання, які займаються розведенням собак мисливських порід, а також собаководи-аматори.

Для підготовки і проведення виставки призначається виставковий комітет.


 1. ^ Виставковий комітет

  1. За кожним членом виставкового комітету закріплюється певна ділянка роботи, за яку він несе повну відповідальність. Кількість членів виставкового комітету залежить від масштабів виставки.

  2. Для координації роботи виставкового комітету призначається президія.

  3. До складу виставкового комітету входять наступні комісії: приймальна, експертна, нагородна, агітаційно-масова, організаційно-господарська і ветеринарна. Окремо призначається комендант виставки. Кількість комісій, їхній склад і обов'язки можуть змінюватися в залежності від категорії виставки.

  4. На комісії покладаються наступні функції:

   1. Приймальна комісія організовує і проводить запис собак на виставку, оформлення і підготовку всіх необхідних для експертизи документів.

^ Примітка: головою приймальної комісії може бути призначений лише експерт з мисливського собаківництва.

   1. При необхідності призначення декількох експертних комісій створюється головна експертна комісія (або призначається головний експерт).

   2. Головна експертна комісія керує роботою експертів на рингах окремих порід або груп порід, розглядає скарги експонентів стосовно порушень вимог даного Положення та «Інструкції з методики, техніки і організації експертизи собак мисливських порід на виставках і виводках», проводить експертизу собак, які належать експертам з порід та їхнім асистентам, при необхідності призначає заміну експертів на рингах.

   3. Головний експерт разом із головами експертних комісій на рингах розглядає скарги експонентів стосовно порушень вимог даного Положення та «Інструкції з методики, техніки і організації експертизи собак мисливських порід на виставках і виводках», проводить експертизу собак, власниками яких є експерти по породах та їх асистенти, при необхідності разом із головою виставкому вирішує питання про заміну експертів на рингах.

   4. Нагородна комісія придбаває, розподіляє і видає відповідно до результатів експертизи свідоцтва, дипломи, нагороди, призи, медалі і жетони, а також організовує їх видачу.

   5. Агітаційно-масова комісія через пресу, радіо і телебачення розповсюджує інформацію про виставку, складає, замовляє друк і видає каталоги, звіти і довідники з собаківництва; проводить консультації, організовує екскурсії по виставці, керує художнім оформленням виставки, забезпечує оголошення результатів оцінок і вручення винагород.

   6. Організаційно-господарська комісія відповідає за матеріально-технічне забезпечення виставки, організовує розміщення експонатів і експонентів, розробляє правила внутрішнього розпорядку.

   7. Ветеринарна комісія забезпечує допуск собак на виставку відповідно до існуючих ветеринарних вимог.

   8. Комендант виставки слідкує за виконанням внутрішнього розпорядку виставки, організовує і відповідає за охорону об'єктів, розміщених на місці її проведення. 1. ^

  Запис на виставку


  1. На виставку записуються виключно собаки, що мають родовідні документи встановленого зразка (видані ФМСУ, КСУ або іншими організаціями, які уклали договір з ФМСУ або представниками FCI), у віці від 9 місяців до 10 років (на виводку – з 4 місяців). Вік собаки визначається днем відкриття виставки, відповідно до документів про походження. До участі у виставках допускаються як одиничні особини собак мисливських порід так і групові одиниці, що належать одному індивідуальному або колективному власнику, такі як:

 • по гончаках – змички і ватаги;

 • по хортах – пари і смики.

Примітка: змичка – два гончаки однієї породи; смик – троє хортів однієї породи, із яких один повинен бути відмінної від інших статі.

  1. Мисливські собаки при записі на виставку поділяються на такі вікові групи:

 • молодша – від 9 місяців до 1,5 року включно;

 • середня – від 1,5 до 3 років включно;

 • старша – від 3 до 10 років включно.

Примітка: собаки, записані на виставку, що проводиться під патронатом КСУ та FCI, поділяються на класи відповідно до правил FCI.

  1. На собак кожної вікової групи заздалегідь готуються необхідні дані. Усі відомості про собаку на підставі родовідних документів встановленого зразка вносяться до оцінного листа.

  2. Для попереднього визначення комплексної оцінки мисливських собак, які отримали дипломи на випробуваннях або змаганнях, проводиться підготовка необхідних матеріалів.

  3. В оцінному листі заповнюються розділи: 1 – «Загальні відомості», 2 – «Походження», 3 – «Список класних нащадків», 5 – «Комплексна оцінка собаки».

  4. Заповнені належним чином оцінні листи передаються експерту рингу з породи (групи порід) до початку експертизи.

  5. Дозвіл на допуск собак на виставку надає ветеринарна комісія виставки.

Примітка: до участі у виставці не допускаються вагітні, щенні суки, а також суки, що пустують.
^

 1. Експертиза собак


  1. Експертизу на ринзі проводить голова експертної комісії (надалі – експерт рингу). При необхідності в допомогу експерту може призначатися не більше двох асистентів та двох стажистів або секретар – для ведення документації. Експертів й асистентів запрошує організація, котра проводить виставку.

  2. Експертом рингу може бути призначена особа, яка має звання експерта з груп порід мисливських собак, надане Кваліфікаційною комісією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання відповідно до Положення про експертів з мисливського собаківництва України або відповідними органами країн СНД, а також FCI. У разі потреби на ринзі може бути присутнім перекладач

  3. Оцінка собаки на виставці проводиться експертом рингу і перегляду не підлягає.

  4. Експерти рингу та їх асистенти не мають права проводити експертизу:

 • собак, власниками яких є вони особисто або члени їхніх сімей;

 • нащадків першого покоління цих собак до досягнення ними десятирічного віку або до їх смерті.

Експертизу таких собак проводить головна експертна комісія (головний експерт із залученням голів експертних комісій), яка виставляє оцінку та проводить опис екстер'єру, а також визначає комплексну оцінку без присудження місця в класі.

  1. Голова головної експертної комісії (головний експерт) виставки та її члени не мають права бути експертами з порід на даній виставці, а також виставляти власних собак на цьому заході.

  2. Усі собаки, що виставляються на виставці, проходять експертизу на відповідному ринзі, а потім – на ринзі комплексної оцінки.

  3. Незалежно від наявності дипломів за мисливські якості, на ринзі проводиться експертиза собак усіх груп по породних, статевих і вікових ознаках шляхом порівняльної оцінки візуально-описовим методом по породності і якості екстер'єру – відповідно до стандартів порід, «Інструкції з методики, техніки і організації експертизи собак мисливських порід на виставках і виводках», а також «Введення у стандарти порід мисливських собак». На виставці, що проводиться під патронатом КСУ чи FCI – відповідно до правил FCI.

  4. Проведення експертизи собак, які спізнилися на ринг, так звана «експертиза поза рингом», на обласних, міжобласних (зональних), Київській та Севастопольській міських, гарнізонних, регіональних та всеукраїнських виставках заборонена.

  5. Претензії і скарги з боку експонентів щодо порушення даного положення приймаються і розглядаються виключно до закінчення експертизи на певному ринзі виставки.

  6. За породність і екстер'єр виставляються оцінки: у старшій і середній вікових групах – “Відмінно”, “Дуже добре”, “Добре”, “Задовільно”, «Без оцінки», у молодшій віковій групі – “Дуже добре”, “Добре”, “Задовільно”, «Без оцінки».

  7. Цуценята у віці від 4 до 9 місяців, що виставляються на виводці, проходять експертизу на ринзі перед молодшою віковою групою, і можуть оглядатися як групою (увесь мет), так і індивідуально. В оцінному листі експерт відповідно до віку цуценяти указує його екстер’єрні якості. Зважаючи на те, що екстер’єрні якості цуценяти остаточно не сформовані, то йому можуть бути виставлені наступні оцінки: «Відмінно вихований», «Добре вихований», «Задовільно вихований» – які вносяться до «Свідоцтва про оцінку екстер’єру».

  8. Змички і ватаги гончаків, пари і смики хортів на екстер'єрних рингах проходять порівняльну оцінку на однотипність. За однотипність виставляються наступні оцінки: «Відмінно», «Дуже добре», «Добре» і «Задовільно».

  9. На собаку з будь-якої вікової групи, що пройшла експертизу на ринзі, але не має диплому за мисливські якості, видається свідоцтво, де вказуються оцінки за породність та екстер'єр і зайняте нею місце в ринзі.

  10. На ринг комплексної оцінки допускаються собаки всіх вікових груп, які попередньо отримали на даній виставці оцінку екстер'єру не нижче «Добре», мають дипломи за мисливські якості й отримали комплексну оцінку відповідно до пункту 4 даного положення. Собаки з оцінкою «Задовільно» чи «Без оцінки» комплексній оцінці не підлягають.

  11. Окрім одинаків, на ринзі комплексної оцінки демонструються змички та ватаги гончаків, пари та смики хортів, що мають дипломи за спільну роботу на випробуваннях або змаганнях – у них оцінюються мисливські якості та однотипність.

  12. Демонстрація собак на рингах комплексної оцінки проводиться в години і дні максимального притоку відвідувачів виставки. Собаки розміщуються відповідно до породи, статі і даних комплексної оцінки по класах у спадному по балах порядку. 1. ^

  Комплексна оцінка (бонітування) собак.


  1. Комплексна оцінка – це визначення племінної класності собаки.

  2. Комплексній оцінці підлягають собаки молодшої, середньої та старшої вікових груп, котрі мають дипломи за мисливські якості, родовід встановленого зразка й оцінку за екстер’єр не нижче «Добре».

  3. Комплексна оцінка собак складається з оцінок за наступні показники:

 • породність, конституція й екстер'єр;

 • мисливські якості, їх універсальність та різнобічність (враховуються лише дипломи за мисливські якості, отримані на випробуваннях або змаганнях, що проводились організаціями, які згідно з Положенням про проведення випробувань та змагань собак мисливських порід на території України мають право на їх проведення, а експертизу на цих заходах проводили експерти, звання яким присвоєно Кваліфікаційною комісією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання або відповідними органами країн СНД);

 • походження;

 • класні нащадки.

  1. При оцінці мисливських якостей враховуються тільки два вищих за ступенем дипломи: основний і додатковий (повторний) – такими є прохідні дипломи (по комплексному виду дичини), визначені в Додатку № 1.

Нараховуються такі бали:

а) за диплом І ступеня – 40 балів;

б) за диплом ІІ ступеня – 35 балів;

в) за диплом ІІІ ступеня – 30 балів.

Додатковий бал зараховується при наявності повторного, вищого за ступенем, диплому, що був отриманий собакою за одиночну роботу у змичці чи парі, відповідно до Додатку № 1:

а) за диплом I ступеня – 10 балів;

б) за диплом II ступеня – 8 балів;

в) за диплом III ступеня – 5 балів.

Гончакам, що мають дипломи в змичці, лайкам, що мають дипломи в парі по підсадному ведмедю, вольєрному або вільному кабану, а також хортам за роботу у парі по підсадному вовку основні бали зараховуються відповідно до ступеня диплому:

а) за диплом I ступеня – 20 балів;

б) за диплом II ступеня – 18 балів;

в) за диплом III ступеня – 15 балів.

Собакам з пар та смиків хортів основні бали за отримані дипломи при груповому випробуванні по хутровому звіру проставляються повністю, як у випадку індивідуальних випробувань або змагань.

З метою заохочення власників собак розвивати мисливські якості своїх вихованців в різних видах полювання встановлюється залік дипломів, отриманих, окрім основної роботи, за додаткову (згідно з Додатком № 1), за кожен вищий за ступенем диплом «За універсальність» і «За різнобічність»:

а) за диплом I ступеня – 3 бали;

б) за диплом II ступеня – 2 бали;

в) за диплом III ступеня – 1 бал.

Бали за дипломи «За універсальність» та «За різнобічність» додаються до залікових балів за мисливські якості.

  1. Оцінка за екстер'єр проставляється на підставі оцінки, яку отримала собака на даній виставці. Ступеню екстер’єрної оцінки відповідають такі бали:

«Відмінно» – 40 балів;

«Дуже добре» – 30 балів;

«Добре» – 20 балів.

Однотипність змичок, пар, смиків оцінюється на:

«Відмінно» – 5 балів;

«Дуже добре» – 4 бали;

«Добре» – 3 бали.

У разі отримання оцінки «Задовільно» бали за екстер'єр не нараховуються.

  1. Оцінка за походження виставляється на підставі родовідних документів собаки встановленого зразка, що підтверджують її походження і наявність предків, а також польову й екстер'єрну оцінку батьків.

Предки оцінюються максимально в 20 балів із розрахунку відповідно до Таблиці № 1.


Таблиця № 1

Наявність батьків (батько і мати) – по 1 балу:

(1х2) = 2 бали;

При наявності у батьків оцінки «за породність, конституцію й екстер'єр» не нижче «Добре» додається по 2 бали:

(2х2) = 4 бали;

При наявності у батьків дипломів за робочі якості додається по 2 бали:

(2х2) = 4 бали;

усього максимум за батьків – (2х5) = 10 балів;

При наявності дідів і бабць – по 1 балу:

(1х4) = 4 бали;

При наявності прадідів і прабабць – по 1/2 бала:

(0,5х8) = 4 бали;

При наявності прапрадідів і прапрабабць – по 1/3 бала:

(0,125х16) = 2 бали.


У разі відсутності одного з предків інший предок даної пари не оцінюється.

Примітка: собаки мисливських порід, вивезені з-за кордону з повним триколінним родоводом (якщо такий родовідний документ прийнятий у країні, в якій він був виданий) оцінюються як такі, що мають повний чотирьохколінний родовід, й оцінка за їх походження складає 20 балів.

  1. При оцінці собак за якість нащадків враховуються й оцінюються тільки їхні прямі нащадки (діти), що мають диплом за мисливські якості з основних видів випробувань в одиночку (відповідно до Додатку № 1) й оцінку за екстер'єр не нижче “Добре”.

Максимально враховується тільки шість кращих нащадків (максимум – 108 балів). За кожного такого нащадка як псу (вижлецю), так і суці (вижлиці) нараховуються бали згідно з Таблицею № 2:

Таблиця № 2

Оцінка за екстер’єр

Нараховується балів

Оцінка за мисливські якості

Нараховується балів

«Відмінно»

3

Диплом І ступеня

3

«Дуже добре»

2

Диплом ІІ ступеня

2

«Добре»

2

Диплом ІІІ ступеня

1


До довідки про нащадків обов'язково повинні додаватися копії родоводів та дипломів за мисливські якості і оцінку за екстер'єр нащадків, із зазначенням прізвищ експертів, що їх видали.

При оцінці “Задовільно” або “Без оцінки” бали не нараховуються, бали за мисливські якості нащадка не враховуються.

  1. На ринзі уточнюються внесені відповідно до пп. 2.3-2.5 до оцінних листів дані. В оцінному листі заповнюється розділ 4 (вади та недоліки в екстер'єрі), відповідна графа розділу 5, а також виставляється оцінка за екстер’єр.

  2. Відповідно до таблиці мінімальних вимог для визначення класності, що додається до цього Положення (Додаток № 1), собаки розподіляються на три класи: «Племінний клас «Еліта», «Перший племінний клас», «Другий племінний клас».

  3. При відсутності комп’ютерної програми визначення племінної класності для всіх собак виставки проводиться експертом рингу. Місце кожної собаки в класі визначається відповідно до загальної суми балів за комплексну оцінку.

  4. Вище місце в класі займає собака, яка отримала найвищий загальний бал у комплексній оцінці (з урахуванням балів «за універсальність» та «за різнобічність»). При рівності загальних балів місце собаки в класі визначається в залежності від балів за чотирма показниками комплексної оцінки в наступній послідовності:

1) відповідно до якості потомства;

2) відповідно до мисливських якостей;

3) відповідно до екстер'єру;

4) відповідно до походження.

При рівності всіх цих показників перевагу отримує собака, що зайняла на екстер'єрному ринзі даної виставки вище місце, а у випадку виступу в різних вікових групах – молодша за віком собака.

 1. ^

  Присвоєння нагород


  1. Собакам молодшої вікової групи, що не мають дипломів за мисливські якості й отримують на виставці лише оцінку за екстер'єр, присуджуються жетони:

 • при оцінці за екстер'єр «Дуже добре» – «Великий срібний жетон»;

 • при оцінці за екстер'єр «Добре» – «Малий срібний жетон»;

 • при оцінці за екстер'єр «Задовільно» та «Без оцінки» – винагороди не видаються.

Відмітка про присудження жетону проставляється у «Свідоцтві про оцінку за екстер'єр».

  1. Собаки молодшої вікової групи, що мають дипломи за мисливські якості, одержують жетони і медалі відповідно до присудженого класу.

  2. Собакам, які віднесені до певного племінного класу, присуджуються наступні нагороди:

 • одному псу (вижлецю) і одній суці (вижлиці), що зайняли перші місця в класі «Еліта» по своїй породі на обласних, міжобласних (зональних), Київській та Севастопольській міських, гарнізонних, регіональних, республіканських, Всеукраїнських та міжнародних виставках, незалежно від кількості собак у цих класах, присуджується звання «Чемпіон виставки (вказується рік проведення виставки)», на кожного собаку видається медаль – «Чемпіон виставки» і «Велика золота медаль»;

 • собаці, якій присуджено племінний клас «Еліта», видається «Велика золота медаль»;

 • собаці, якій присуджено І племінний клас – «Мала золота медаль»;

 • собаці, якій присуджено ІІ племінний клас – «Срібну медаль»;

  1. Змичкам гончаків, парам і смикам хортів присуджуються наступні нагороди:

 • при наявності групового диплому за мисливські якості не нижче II ступеня й оцінки за однотипність «Відмінно» – «Велика золота медаль»;

 • при наявності двох групових дипломів за мисливські якості III ступеня й оцінки за однотипність «Дуже добре» – «Мала золота медаль»;

 • при наявності одного групового диплому за мисливські якості III ступеня й оцінки за однотипність «Добре» – «Срібна медаль».

Ватагам гончаків присуджується похвальний лист.

Власникам собак, віднесеним до будь-якого племінного класу, видаються дипломи до медалей, де вказується зайняте ними місце у певному племінному класі й оцінка екстер'єру.

  1. На виставці, крім медалей і жетонів, власники кращих собак, змичок, пар та смиків, що віднесені до певного племінного класу, а також собак, які зайняли перші місця в екстер'єрному ринзі, та всіх собак молодшої вікової групи, що віднесені до певного племінного класу, можуть бути нагороджені призами, якщо таке передбачено у положенні про проведення даної виставки.

  2. Для нагородження кращих державних, кооперативних і громадських мисливських організацій, мисливських господарств, клубів, розплідників, інших кінологічних об'єднань, що займаються розведенням собак мисливських порід, виставком може встановити додаткові призи, цінні подарунки, а також присудити їм грамоти.

  3. Визначення порядкових і призових місць серед колективних учасників на обласних, міжобласних (зональних), Київській міській, гарнізонних, регіональних та всеукраїнських виставках проводить головна експертна комісія (головний експерт виставки) разом із призовою комісією, керуючись критеріями, передбаченими положенням про виставку.

  4. На виставці демонструються різноманітні досягнення працівників державних, кооперативних і громадських організацій, розплідників, клубів, мисливських господарств, інших кінологічних об'єднань, кінологів і собаководів-аматорів в області мисливського собаківництва.

  5. Для заохочення кращих працівників в області розвитку вітчизняного мисливського собаківництва виставочним комітетом можуть встановлюватися премії, коштовні подарунки, грамоти й інші заохочення. Матеріали та подання стосовно нагородження таких працівників надають організації, що приймають участь у роботі виставки.
 1. Звіт про виставку мисливських собак

  1. За домовленістю з організатором експерт складає звіт про результати проведеної експертизи собак відповідно до «Інструкції з методики, техніки і організації експертизи собак мисливських порід на виставках і виводках», який подає в організацію, що проводить виставку, у двох примірниках в електронному чи машинописному вигляді не пізніше 2 місяців від дати проведення виставки. Оплата за складання звіту проводиться згідно з домовленістю між організатором виставки і експертом.

  2. Звіт повинен містити:

 • характеристику стану породи (групи порід) за підсумками експертизи;

 • аналіз і рекомендації стосовно подальшої селекційно-племінної роботи з породою (групою порід);

 • повний опис породності, конституції й екстер'єру всіх експонованих собак, включаючи відомості про кожну собаку відповідно до «Інструкції з методики, техніки і організації експертизи собак мисливських порід на виставках і виводках»;

 • відомість усіх собак, що одержали оцінки за екстер'єр;

 • відомість собак, що отримали комплексну оцінку.

  1. Якщо на виставці працювала головна експертна комісія, то її голова у тримісячний термін подає зведений звіт про підсумки експертизи на виставці на всіх рингах з описом по породах, статевих належностях, вікових групах відповідно до отриманих ступенів екстер'єрної оцінки і племінних класів. Оплата за складання звіту проводиться згідно з домовленістю.

  2. Експерти на рингах зобов'язані після закінчення роботи подати до головної експертної комісії:

 • відомість собак, що пройшли експертизу, окремо за віковими групами і статями;

 • відомість комплексних оцінок;

 • призову відомість, відповідно до положення про проведення виставки.

  1. Організації, що проводять виставки, при друці оцінних листів, відомостей собак, що одержали оцінку за екстер'єр, відомостей комплексних оцінок, дипломів, свідоцтв зобов'язані точно дотримуватися вимог цього положення (Додаток № 2).

  2. Художнє оформлення свідоцтв, дипломів, жетонів та медалей покладається на організацію, що проводить виставку.

Похожие:

Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ iconМетодичні рекомендації щодо проведення виставок та виводок собак мисливських порід в фмсу
Виставки та виводки собак мисливських порід проводяться правлінням фмсу, обласними осередками фмсу та колективними членами фмсу
Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ iconІнструкція з методики, техніки І організації експертизи собак мисливських порід на виставках І виводках
Експертиза на рингах виставок і виводок проводиться з метою оцінки особин різних порід мисливських собак для визначення придатності...
Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ iconПоложення про проведення випробувань та змагань собак мисливських порід
Випробування та змагання собак мисливських порід – племінні заходи, що проводяться з метою виявлення їх мисливських якостей. Право...
Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ iconПоложення про племінну роботу з породами мисливських собак І. Загальні положення
Головною метою ведення племінної роботи з породами мисливських собак в Україні є відтворення племінного поголів’я порід мисливських...
Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ iconПоложення про експертів з мисливського собаківництва україни загальні положення 1
Експертизу собак мисливських порід на виставках, виводках, випробуваннях та змаганнях здійснюють особи, які мають кваліфікацію (звання)...
Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ iconПоложення про проведення випробувань і змагань собак мисливських порід Положення про випробувальні станції
Для проведення натаски, нагонки, притравки, польових випробувань і змагань мисливських собак користувачі мисливських угідь мають...
Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ iconПоложення про ІІ національний чемпионат острівних лягавих собак фмсу це Положення складене на підставі Положення про Монопородні виставки ксу І Правил проведення виставок І виводок в системі фмсу. Загальні положення
Чемпіонат континентальних лягавих собак проводиться Федерацією мисливського собаківництва України
Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ iconПоложення про Регіональний Чемпіонат серед мисливських собак норних порід у штучних норах 2010 року
Бердянської випробувальної станції 07 09 травня 2010 року. Чемпіонат передбачає проведення комплексних змагань мисливських собак...
Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ iconПоложення про Регіональний Чемпіонат серед мисливських собак норних порід у штучних норах 2011 року
Шпмс відповідно до наказу Бердянського клубу №5 від 18 квітня 2011 року на базі Бердянської випробувальної станції 07- 08 травня...
Положення про проведення виставок І виводок собак мисливських порід вступ iconПоложення про Чемпіонат України мисливських собак лягавих порід по болотній дичині. Меморіал ім. Д. С. Чабана загальні положення
Чемпіонат мисливських собак лягавих порід по болотній дичині проводиться, як відкритий командно-особистий захід з мисливського собаківництва...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов